Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Výkup vozidel a likvidace autovraků

 

Zdarma odvezeme i nepojízdný autovrak

Zdarma Vám vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci

VOLEJTE   

604 776 760604 703 705

 

 

Patříme mezi akreditované subjekty s certifikátem k ekologické likvidaci motorových  vozidel

 

Zajistíme Vám likvidaci Vašeho starého, nepojízdného, nebo havarovaného vozu.

Vystavíme Vám doklad potřebný pro dopravní inspektorát. který je nutný k vyřazení Vašeho auta z registru vozidel.

Pokud přijedete s autovrakem po vlastní ose, zařídíme Vám odvoz do místa Vašeho bydliště.

                                  

 

                                                                                            

 

DOKLADY NUTNÉ PŘI PŘEDÁNÍ AUTOVRAKU K LIKVIDACI - SOUKROMÁ OSOBA / PODNIKATELSKÝ  SUBJEKT :

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti / OSVČ živnostenský list, nebo stat. zástupce platný výpis OR
  • originál technického průkazu vozidla (OTP))
  • plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není    vlastníkem (provozovatelem)
  • rozhodnutí o dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla

 

 

Po převzetí autovraku je dodavateli dle příslušného zákona písemně vystaveno

"POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO PROVOZOVNY URČENÉ KE SBĚRU AUTOVRAKŮ"

Toto je nutným dokladem pro vyřazení automobilu z registru motorových vozidel odboru dopravy.

Patička stránky